рус | eng

“Mir Kryma” 10–29.03.2000
“Vivid beauty of Zlata Tsirtsens” E. Panferova

“Krymskaja Pravda” 2.12.06 № 22
“Fashion being”

“Juzhnaja Stolyca” 2.15.2005
V.Sukhorukov

“Ya +” April-May 2002 № 2
“Second- hand. Second option”

“Ya +” June- July 2002  № 3
“Wealth of ideas” J.Alexandrova

“Skif” 18.11.99 № 96
“Zlata Tsirtsens: Fashion is to deny the past days”

“Moskovskyi Komsomolets” 24–31.12.88 № 13
“Benefit Performance” I.Svechkin

“Krymskie Izvestija” 12.06.98 № 113–114
“Golden Hands” L. Kosianenko

“Telenedelia” 24.12.9803.01.99 № 52
O. Kotsiuba

“Uzhana” № 5
“Passion, love and desire…” O. Lenchenko